Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Financiën

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

A.

Technische correcties c.q. neutrale mutaties

7.1.2

Aanpassen afschrijvingstermijn conserveren bruggen

22.499

7.1.3

Onderhoudskosten Katerveersluizen

17.500

Bijdrage derden

-17.500

7.1.3

Engelse Werk

10.638

Dekking rijksbijdrage

-10.638

7.1.3

Bomenfonds Groot Wezenland

60.000

Bijdrage derden

-60.000

7.1.3

HWBP; overboeking van doel 7.1.3 naar doel 6.4.4

-110.000

7.1.4

Btw-kosten sport

159.956

Rijksbijdrage via de SPUKuitkering

-159.956

7.1.4

Nutskosten zwembad

200.000

Dekking: verrekening met huurder

-200.000

7.2.2

Resultaat Veiligheidsregio 2018

-250.000

7.2.4

Rechtsafvak IJsselallee (krediet)

30.000

Dekking budget onderhoud

-30.000

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Ten Oeverstraat

-93.381

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Overige verkeersknelpunten

93.381

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Schoolroutes

-66.000

7.2.4

Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Stadioncomplex

66.000

7.3.1

Fictieve btw afval

-41.278

7.3.1

Kwijtschelding afval

154.000

Opbrengst afvalstoffenheffing en inzet voorziening

-154.000

7.3.2

Bijdrage riolering klimaatadaptatie overboeking van 7.3.2 naar 6.4.4

-220.000

7.3.2

Hogere inkomsten rioolheffing

-120.000

Storting hogere inkomsten rioolheffing in voorziening

120.000

7.3.3

Groene Loper Zwolle

20.000

Dekking: bijdrage provincie

-20.000

7.3.4

Bedrijvenregeling gebiedsbeheersplan

300.300

Dekking: bijdrage rijk

-300.300

7.4.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 7.4.1 naar doel 1.1.2

-373.000

B.

Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen

7.1.1

Uitvoering werkplan Holtenbroek

120.281

Dekking: reserve nog uit te voeren werken fysiek

-120.281

7.3.1

Afval: Kosten en opbrengsten PMD

495.786

Afval: egalisatie met voorziening afval (PMD)

-495.786

7.3.3

Eikenprocessierups

80.000

7.3.4

Programma Aanpak Stikstof & PFAS

20.000

Totaal programma 7. Vitale wijken

-871.779