Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Afwijking op projecten uit Berap 2019-2

Rechtsafvak IJsselallee

Budgettair neutraal

Voor een verlenging van het rechtsafvak op de IJsselallee richting de Hogeschool Windesheim is het noodzakelijk dat er een damwand wordt aangebracht. Dit om het aanwezige talud te kunnen opvangen.

Voor het project “Rechtsafvak IJsselallee” is er 250.000 investeringskrediet beschikbaar, hiervan is 125.000 provinciale subsidie. De verwachte kosten bedragen in totaal echter 280.000 euro. Het investeringskrediet moet hierdoor worden verhoogd met 30.000 euro. Dit kan worden opgevangen door een bijdrage van het onderhoudsbudget aan het investeringskrediet.

Om de jaarlijkse kapitaalslasten van dit investeringskrediet te dekken is de ´dekkingsreserve kapitaalslasten Rechtsafvak IJsselallee´ ingesteld. De huidige jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt 5.000; de nieuwe jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt 6.250. Deze verhoging wordt opgevangen door de 30.000 bijdrage vanuit het onderhoudsbudget.

Herverdeling Kleinschalige verkeersknelpunten

Budgettair neutraal

Voor de besteding van de beschikbare middelen in het kader van de ´kleine verkeersknelpunten´ zijn meerdere kleine kredieten geopend. Gedurende de uitvoeringperiode bleek de invulling van deze kredieten echter anders dan vooraf beoogd.

  • Het krediet ‘Ten Oeverstraat’ kan verlaagd worden met 93.381 ten gunste van het krediet ‘Overige Verkeersknelpunten’; het betreft hier de werkzaamheden aan de Kuyerhuislaan.
  • Het krediet ‘Schoolroutes’ kan verlaagd worden met 66.000 ten gunste van het krediet ‘Inrit Stadioncomplex’.
ga terug