Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Resultaat Veiligheidsregio 2018

Aanvullende inkomsten€ 250.000

Zoals bij de Jaarstukken 2019 reeds aangegeven, heeft de Veiligheidsregio over 2018 een positief resultaat gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur heeft definitief besloten hiervan 1.000.000 terug te geven aan de deelnemers. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van 250.000. Dit voordeel kan nu verwerkt worden in onze begroting.

ga terug