Berap 2019-2

Raadsbesluit

Het op 8 november 2019 door de gemeenteraad vastgestelde raadsbesluit vindt u hier.

ga terug