Berap 2019-2

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2

Aanpassen afschrijvingstermijn conserveren bruggen

Aanvullende uitgaven€ 22.499

In de afschrijvingstabel wordt voor het onderdeel verfsystemen (conserveren geheel) een afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd voor bruggen en tunnels. Deze termijn dient bijgesteld te worden naar 12 jaar. In de markt wordt voor nieuwe bruggen 20 jaar aangehouden voor conservering, maar in Zwolle hebben we diverse oudere bruggen van voornamelijk staal. Deze dienen frequenter geheel geconserveerd te worden, bij sommige zelfs eens in de acht jaar. Met 12 jaar gaan we uit van een gemiddelde afschrijvingstermijn voor deze werkzaamheden.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-1

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (uitgave)

Aanvullende uitgaven€ 87.000

Van Rijkswaterstaat is een afkoopsom à € 127.000 voor beheer en onderhoud van het nog aan te leggen Karrespoor aan de Schellerdijk ontvangen. Dit betreft een toezegging die door Rijkswaterstaat is gedaan aan de bewoners en we hebben de verplichting deze aan te leggen.

Voor een bedrag van € 87.000 dient het weggetje aangelegd te worden in 2019 en € 40.000 is bedoeld voor het beheer en onderhoud voor twintig jaar. Deze jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud worden vanaf 2020 opgenomen in de begroting; hiervoor wordt het restant van de afkoop à € 40.000 éénmalig ten gunste van de algemene middelen gebracht.

Afkoopsom Rijkswaterstaat t.b.v. Ruimte voor de Rivier (dekking)

Aanvullende inkomsten€ -127.000

Zie hierboven.

Afwijking op projecten uit Berap 2019 -1

Project- en reservedoorlichting

Lagere uitgaven€ -4.000

Brugbediening op afstand

Het project is afgerond en er resteert een bedrag van € 36.835. De structurele kapitaallasten van dit bedrag ad.€ 4.000 vallen vrij.

ga terug