Berap 2019-2

Programma 2. Inwonersondersteuning

Financiën

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

A.

Technische correcties c.q. neutrale mutaties

2.1.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1

-50.630

2.1.3

Wmo toezichthouders

-108.000

2.1.3

Wmo budget; ambulantisering (gf)

89.000

2.2.1

Rijksbijdrage Statushouders

185.000

2.2.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.2.1 naar doel 1.3.1

-50.000

B.

Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen

2.1.1

Berichtenverkeer CAK

25.000

2.1.1

Sociaal Wijkteam

65.000

2.1.1

Herindicatie Topsegment jeugd

30.000

2.1.3

Wmo verstrekkingen volumegroei 2019

1.125.000

2.1.3

WmoThuisondersteuning

-1.000.000

2.2.1

Inkoop dienstverlening Tiem

268.508

Bijdrage risicoreserve Wezo

-122.796

2.2.1

Bijgestelde realisatie Tiem

864.017

Bijdrage afkoopsom andere gemeenten

-381.362

Onttrekking aan risicoreserve Wezo

-360.000

2.3.2

Jeugdhulp volumestijging RSJ

800.000

Dekking: lokaal budget jeugd

-400.000

Verwachte toename uitgaven jeugd (50% bandbreedte)

900.000

Totaal programma 2. Inwonersondersteuning

1.878.737