Berap 2019-2

Programma 4. Inkomen

Financiën

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

A.

Technische correcties c.q. neutrale mutaties

4.1.1

Hogere kwijtscheldingslasten

157.000

Dekking: doorbelasting afval en riolering

-154.000

4.3.1

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1

50.630

B.

Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen

4.1.1

Bijstandslasten

450.000

4.3.2

Schulddienstverlening aan ondernemers

60.000

4.3.2

Opbrengst schulddienstverlening aan ondernemers

-60.000

4.3.2

Beschermingsbewind

125.000

4.3.2

WSNP

120.000

Totaal programma 4. Inkomen

748.630