Berap 2019-2

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

Financiën

Doel

Onderwerp

Bedrag in 2019

A.

Technische correcties c.q. neutrale mutaties

8.1.1

Fractievergoedingen en detacheringsinkomsten

-90.000

8.1.2

Proeftuin regio Zwolle

41.000

Dekking: reserve nog uit te voeren werken 

-41.000

8.1.2

Regio Zwolle administratieve inrichting

857.724

Dekking: regiogemeenten

-857.724

8.2.1

Waterschapslasten (gf)

90.000

8.2.1

Experiment centrale stemopneming (gf)

10.000

B.

Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen

8.1.2

Lobby en netwerken

25.000

Totaal programma 8. Bestuur en inwonerszaken

35.000